بازرگانی کوثر

 • ۲
 • ۳
 • ۴
 • ۵
 • ۶
 • ۷
 • ۸
 • ۹
 • ۱۰
 • ۱۱
 • ۱۲
 • ۱

مشخصات پروژه

نوع پروژه : اسپایدر

تاریخ اتمام : ۱۳۹۳

محل پروژه : یزد

ابعاد پروژه : ۷۰

نام کارفرما : بازرگانی کوثر

شرح پروژه

نمای اسپایدر

شیشه سانرژی

اطلاعات تکمیلی

در این پروژه با درخواست طراح پروژه از مدول بندی با براق آلات زیاد و شیشه های دولایه لمینیت ساده و دودی ایتفاده شده است .