شهرداری مبارکه

 • ۱۰
 • ۱
 • ۲
 • ۳
 • ۴
 • ۵
 • ۶
 • ۷
 • ۸
 • ۹
 • ۱۲
 • ۱۳
 • ۱۱

مشخصات پروژه

نوع پروژه : ترمو وود

تاریخ اتمام : ۱۳۹۴

محل پروژه : مبارکه

ابعاد پروژه : ۴۵۰

نام کارفرما : شهرداری مبارکه

شرح پروژه

نمای اسپایدر

تلفیق ترمو وود و  اسپایدر

اطلاعات تکمیلی

نمای ترمو وود و اسپایدر این پروژه کاملا از مرحله مشاوره ، طراحی و اجرا توسط شرکت مینا جام اسپادانا صورت پذیرفته است که در این نما باکس های ترموو کاملا به صورت کنسول از تیر سقفها اجرا شده است و شیشه های اسپایدر در دل این باکس های کاملا چوبی قرار دارند .

در این پروژه به خوبی باکس های ترمو با چوب نوع RSG با کلیپس های فلزی مخصوص اجرا گردید که لبه های باکس های ترمو وود همگی فارسی شده اند .