ویلا شخصی (پوشش آسانسور)

  • اسپایدر (۱)
  • اسپایدر (۲)
  • اسپایدر (۳)
  • اسپایدر (۴)
  • اسپایدر (۵)
  • اسپایدر (۶)
  • اسپایدر (۷)

مشخصات پروژه

نوع پروژه : اسپایدر

تاریخ اتمام : ۱۳۹۴

محل پروژه : روستای طامه

ابعاد پروژه : ۲۵

نام کارفرما : دکتر محمدی

شرح پروژه

نمای اسپایدر

شیشه دودی

اطلاعات تکمیلی

پوشش آسانسور شیشه ای در قالب شیشه های خم زیبایی دوچندان به بدنه آسانسور این ویلا بخشیده است .